Nominated

Transform3

Nominated in category SMALL

About

Nederlands:

Sta je ook in de wervelwind van internet, autofiles en tijdsnood? Transform3 is uw handvat. Pak het vast!
Transform3 is een webwinkel van duurzame producten én diensten. Selecteert producten en diensten op jouw maat. Onderhandelt voor jou de beste voorwaarden. Hanteert het groepsaankoop-model met staffelkortingen. Zet voor u quality-time-creaties en diensten op de markt. Investeert in digitale start-ups. Komt op tegen de ‘energie-armoede’.
Transform3, uw handvat bij storm. Pak het vast!

English:

Are you also caught in a whirlwind of the internet, traffic jams and are you pressed for time? Transform3 is your handle. Take it! Transform 3 is a webshop with sustainable products and services. Selects products and services tailored for you. Negociates the best terms for you. Utilizes a group-purchase model with volume discounts. Offers quality-time creations and services on the market for you. Invests in digital start-ups. Stands against ‘energy poverty’.
Transform3, your handle for the storm. Take it!